isländska hästnamn

Isländska hästnamn – Hitta den perfekta hästnamn

Alfabetisk lista över isländska hästnamn

ABCDEFGH I J K LM N O P – Q – R S TU V W XYZÞ – Æ – Ö

Hästnamn på W

Wagner – Namn på en kompositör. (M)
Werner –
 Mansnamn. 
Westri – 
Förmodligen en variant av Vestri, “från väster”. (M)
William – 
Mansnamn.
Wisky – 
Whisky. (M) 
Wolfgang – 
Mansnamn. (M)
Wotan – 
Ett annat namn på guden Oden i nordisk mytologi. (M)

Tillbaka till framsidan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *