isländska hästnamn

Isländska hästnamn – Hitta den perfekta hästnamn

Alfabetisk lista över isländska hästnamn

ABCDEFGH I J K LM N O P – Q – R S TU V W XYZÞ – Æ – Ö

Hästnamn på Y

Ylfa – Varg, krigstid (F)
Ýlfa – Varginna (F)
Ylur – Vänlig, varm (M)
Ymir – Urjätte (I eddan den första varelsen någonsin) (M)
Yngvi – Ynglingakonung (M)
Yrðlingur – Rävunge. (M)
Ýri – En med någon sorts fräknar (M)
Yrja – snöby (F)
Yrpa – Trollkvinna (F)
Ýrpa – Småregn, duggregn, namn på brunt sto (F)
Ýrsa – Kvinnonamn (F)

Tillbaka till framsidan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *